Флутиформ 250 мкг/10 мкг, 120 доз

Виробник Mundipharma Ges.m.b.H. - o.z. (SVK)
Наявність: На складі
Ціна 3,340 грн.
3,130 грн.

Кількість: - +
   - АБО -   
Схожі (1)

Флутиформ (Flutiform)
 

Опис лікарської форми
Формотерол
Капсули 12 мг: прозорі безбарвні, розміром №3, з маркуванням «CG» на кришечці та «FXF» — на корпусі або з маркуванням «CG» на корпусі та «FXF» — на кришечці чорним чорнилом.
Вміст капсули: білого кольору, вільно текучий порошок.
Будесонід
Капсули 200 мкг: тверді желатинові, розміром №3, з кришечкою світло-рожевого кольору та безбарвним прозорим корпусом, на капсулі нанесено та «BUDE 200».
Капсули 400 мкг: тверді желатинові, розміром №3, з кришечкою рожевого кольору та безбарвним прозорим корпусом, на капсулі нанесено та «BUDE 400».
Вміст капсул 200 та 400 мкг: білий порошок.
Фармакологічна дія
Фармакологічна дія - імунодепресивна, протиалергічна, бронходилатируюча, протизапальна.
Фармакодинаміка
Формотерол
Формотерол є селективним агоністом бета2-адренорецепторів. Він має бронхорозширювальну дію у пацієнтів із оборотною обструкцією дихальних шляхів. Дія препарату настає швидко (в межах 1-3 хвилин) та зберігається протягом 12 годин після інгаляції. При використанні терапевтичних доз вплив на серцево-судинну систему мінімальний і відзначається лише в окремих випадках.
Формотерол гальмує вивільнення гістаміну та ЛТ із опасистих клітин. В експериментах на тваринах були показані деякі протизапальні властивості препарату, такі як здатність перешкоджати розвитку набряку та накопиченню клітин запалення.
Клінічні дослідження показали, що препарат ефективно запобігає бронхоспазму, що викликається алергенами, що вдихаються, фізичним навантаженням, холодним повітрям, гістаміном або метахоліном. Оскільки бронхорозширювальний ефект формотеролу залишається вираженим протягом 12 годин після інгаляції, призначення препарату 2 рази на добу для тривалої підтримуючої терапії дозволяє в більшості випадків забезпечити необхідний контроль бронхоспазму при хронічних захворюваннях легень протягом дня та вночі.
У хворих на ХОЗЛ стабільного перебігу Формотерол також викликає швидке настання бронхорозширюючого ефекту та покращення параметрів якості життя.
Будесонід
Будесонід є глюкокортикостероїдами для інгаляційного застосування, що практично не володіє системною дією. Як і інші інгаляційні кортикостероїди, будесонід має фармакологічні ефекти шляхом взаємодії з внутрішньоклітинними глюкокортикоїдними рецепторами. Будесонід має протизапальну, протиалергічну та імунодепресивну дію.
Підвищує продукцію ліпокортину, що є інгібітором фосфоліпази A2, гальмує вивільнення арахідонової кислоти, пригнічує синтез продуктів метаболізму арахідонової кислоти – циклічних ендоперекисів та ПГ. Запобігає крайовому скупченню нейтрофілів, зменшує запальну ексудацію та продукцію цитокінів, гальмує міграцію макрофагів, знижує вираженість процесів інфільтрації та грануляції, утворення субстанції хемотаксису (що пояснює ефективність при «пізніх» реакціях алергії); гальмує вивільнення з опасистих клітин медіаторів запалення (негайна алергічна реакція). Збільшує кількість «активних» бета-адренорецепторів, відновлює реакцію хворого на бронходилататори, дозволяючи зменшити частоту їх застосування, зменшує набряк слизової оболонки бронхів, продукцію слизу, утворення мокротиння та зменшує гіперреактивність дихальних шляхів. Підвищує мукоциліарний транспорт. Терапевтичний ефект препарату у хворих, які потребують лікування глюкокортикостероїдів, розвивається в середньому протягом 10 днів після початку терапії. При регулярному застосуванні у пацієнтів з бронхіальною астмою будесонід зменшує вираженість хронічного запалення в легенях, і таким чином покращує легеневу функцію, перебіг бронхіальної астми, знижує гіперреактивність бронхів та запобігає загостренню захворювання.
Фармакокінетика
Формотерол
Всмоктування. Після одноразової інгаляції препарату у дозі 120 мкг здоровим добровольцям він швидко абсорбувався у плазму; його Cmax у плазмі становила 266 пмоль/л та досягалася протягом 5 хв після інгаляції. При прийомі внутрішньо швидко всмоктується із ШКТ. Абсорбція - 65%, Tmax - 0,5-1 год. У хворих на ХОЗЛ, які отримували препарат у дозі 12 або 24 мкг 2 рази на добу протягом 12 тижнів, його концентрації в плазмі, виміряні через 10 хв, 2 і 6 год після інгаляції знаходилися в діапазонах 11,5-2,7 пмоль/л і 23,3-50,3 пмоль/л відповідно.
У дослідженнях, в яких вивчали сумарну екскрецію формотеролу та його (R,R) та (S,S) енантіомерів із сечею, було показано, що кількість препарату в системному кровотоку підвищується пропорційно до величини інгальованої дози (12–96 мкг).
Після інгаляційного застосування препарату в дозі 12 або 24 мкг 2 рази на добу протягом 12 тижнів екскреція препарату у незміненому вигляді із сечею у хворих з бронхіальною астмою збільшувалася на 63–73%, а у хворих на ХОЗЛ – на 19–38%. Це вказує на деяку кумуляцію препарату у плазмі після багаторазових інгаляцій. При цьому не було більшої кумуляції одного з енантіомерів формотеролу в порівнянні з іншим після повторних інгаляцій.
Так само, як це повідомлялося і для інших ЛЗ, що застосовуються у вигляді інгаляцій, більша частина препарату, що застосовується за допомогою інгалятора, проковтуватиметься (близько 90%) і потім всмоктуватиметься з ШКТ. При призначенні 80 мкг 3Н-міченого препарату внутрішньо 2 здоровим добровольцям абсорбувалося щонайменше 65% препарату.
Зв'язування з білками плазми та розподіл. Зв'язування препарату з білками плазми становить 61-64%, зв'язування з альбуміном сироватки – 34%.
У діапазоні концентрацій, що спостерігаються після застосування терапевтичних доз препарату, насичення місць зв'язування не досягається.
Метаболізм. Основним шляхом метаболізму формотеролу є пряма кон'югація із глюкуроновою кислотою. Інший шлях метаболізму - О-деметилювання з подальшою кон'югацією з глюкуроновою кислотою (глюкуронізацією).
Незначні шляхи метаболізму включають кон'югацію препарату з сульфатом з подальшим деформуванням. Безліч ізоферментів беруть участь у процесах глюкуронізації (UGT1A1, 1АЗ, 1А6, 1А7, IA8, 1A9, 1А10, 2В7 і 2В15) і О-деметилювання (CYP2D6, 2С19, 2-9 або ізоферменту, що бере участь у метаболізмі формотеролу. У терапевтичних концентраціях препарат не пригнічує ізоферменти системи цитохрому Р450.
Виведення. У хворих на бронхіальну астму та ХОЗЛ, які отримували препарат у дозі 12 або 24 мкг 2 рази на добу протягом 12 тижнів, приблизно 10 або 7% дози відповідно визначалося у сечі у незміненому вигляді. Розраховані частки (R,R) та (S,S) енантіомерів незміненого препарату в сечі становлять 40 і 60% відповідно після одноразової дози формотеролу (12–120 мкг) у здорових добровольців та після одноразових та повторних доз формотеролу у хворих на бронхіальну астму.
Активна речовина та її метаболіти повністю виводяться з організму: нирками – 70%, через кишечник – 30%. Нирковий кліренс препарату – 150 мл/хв. T1/2 - 2-3 год.
У здорових добровольців кінцевий T1/2 препарату з плазми після одноразової інгаляції Формотеролу у дозі 120 мкг становить 10 год; кінцеві T1/2 (R,R) і (S,S) енантіомерів, розраховані екскреції з сечею, становили 13,9 і 12,3 год відповідно.
Фармакокінетика в окремих груп пацієнтів.
Стать. Після коригування по масі тіла фармакокінетичні параметри формотеролу у чоловіків та жінок не мають суттєвих відмінностей.
Пацієнти віком ≥65 років. Фармакокінетика формотеролу у пацієнтів ≥65 років не вивчалась.
Пацієнти віком < 18 років. У клінічному дослідженні у дітей віком 5-12 років з бронхіальною астмою, які отримували препарат у дозі 12 або 24 мкг 2 рази на добу протягом 12 тижнів, екскреція незміненого формотеролу з сечею збільшувалася на 18-84% порівняно з відповідним показником, виміряним після першої дози.
У клінічних дослідженнях у дітей у сечі визначалося близько 6% незміненого препарату.
Пацієнти з порушеннями функції печінки та/або нирок. Фармакокінетика препарату у пацієнтів з порушеннями функції печінки та нирок не вивчалась.
Будесонід
Абсорбція. Будесонід швидко і повністю абсорбується після інгаляції, при цьому Cmax препарату в плазмі досягається відразу після застосування. Після інгаляції будесоніду з урахуванням осідання препарату на слизовій оболонці ротоглотки абсолютна біодоступність становить 73%. Абсолютна біодоступність при застосуванні препарату внутрішньо становить ±10%.
Розподіл. Vd препарату становить 3 л/кг. В експериментальних дослідженнях будесонід накопичувався у селезінці, лімфатичних вузлах, вилочковій залозі, корі надниркових залоз, репродуктивних органах та бронхах, а також проникав через плацентарний бар'єр.
Метаболізм. Будесонід не метаболізується у легенях. Системний кліренс інгаляційно введеного препарату – 0,5 л/хв. Vd - 3 л/кг. Зв'язок із білками плазми – 88%. Після всмоктування препарат практично повністю (близько 90%) метаболізується в печінці з утворенням кількох неактивних метаболітів (біологічна активність у 100 разів менша порівняно з будесонідом), включаючи 6β-гідроксибудесонід та 16α-гідроксипреднізолон (системний кліренс – 1,4 л/хв). . Будесонід має високий системний кліренс - 84 л/год і короткий T1/2 - 2,8 год. Основний шлях метаболізму будесоніду в печінці за допомогою ізоферменту CYP3A4 системи Р450 може змінюватися під впливом інгібіторів або індукторів CYP3A4.
Виведення. T1/2 - 2-2,8 год. Виводиться через кишечник у вигляді метаболітів - 10%, нирками - 70%. Концентрація будесоніду в плазмі підвищується у пацієнтів із захворюванням печінки.
Фармакокінетика в окремих груп пацієнтів.
Пацієнти віком <18 років. Фармакокінетика будесоніду у дітей не вивчалась. Разом з тим, дані щодо інших інгаляційних препаратів, що містять будесонід, дозволяють припустити, що кліренс препарату у дітей віком від 3 років приблизно на 50% вищий у порівнянні з дорослими пацієнтами.
Показання препарату
Будесонід + Формотерол:
бронхіальна астма:
- недостатньо контрольована прийомом інгаляційних кортикостероїдів та β2-агоністів короткої дії як терапія на вимогу;
- адекватно контрольована інгаляційними кортикостероїдами та β2-агоністами тривалої дії.
хронічна обструктивна хвороба легень (при доведеній ефективності застосування кортикостероїдів).
Протипоказання
Будесонід + Формотерол:
підвищена чутливість до формотеролу або до будь-якого іншого компонента препарату;
підвищена чутливість до будесоніду або будь-якого іншого компонента препарату;
дитячий вік до 6 років;
годування груддю;
активний туберкульоз легень;
пацієнти зі спадковою непереносимістю галактози, тяжким дефіцитом лактази та при порушенні всмоктування глюкози-галактози (бо лікарська форма містить лактозу).
Взаємодія
Формотерол
Формотерол, так само як і інші β2-адреноміметики, слід з обережністю призначати пацієнтам, які отримують такі ЛЗ, як хінідин, дизопірамід, прокаїнамід, фенотіазини, антигістамінні препарати, макроліди, інгібітори МАО, трициклічні антидепресанти, а також інші препарати, що вони подовжують інтервал QT, т.к. у цих випадках дія адреностимуляторів на ССС може посилюватись. При застосуванні препаратів, здатних подовжувати інтервал QT, збільшується ризик виникнення шлуночкових аритмій. Одночасне застосування інших симпатоміметичних засобів може призводити до посилення побічних ефектів Формотеролу.
Одночасне застосування похідних ксантину, глюкокортикостероїдів або діуретиків може посилювати потенційну гіпокаліємічну дію β2-адреноміметиків.
У пацієнтів, які отримують анестезію з використанням галогенізованих вуглеводнів, збільшується ризик розвитку аритмії.
β-адреноблокатори можуть послаблювати дію Формотеролу. У зв'язку з цим не слід застосовувати формотерол спільно з β-адреноблокаторами (включаючи очні краплі), якщо тільки до використання такої комбінації препаратів не змушують якихось надзвичайних причин.
Будесонід
Застосування препарату разом з інгібіторами CYP3A4 (наприклад, ітраконазолом, кетоконазолом, ритонавіром, нелфінавіром, аміодароном, кларитроміцином) може призвести до зниження метаболізму будесоніду та підвищення його системної концентрації. При призначенні будесоніду разом з інгібіторами CYP3A4 слід регулярно контролювати функцію кори надниркових залоз та за необхідності змінювати дозу Будесоніду.
При застосуванні будесоніду разом із препаратами, які індукують CYP3A4 (наприклад рифампіцином, фенобарбіталом, фенітоїном), можливе підвищення метаболізму будесоніду та зниження його системної концентрації.
Метандростенолон, естрогени посилюють дію будесоніду.
Спосіб застосування та дози
Інгаляційно, тільки за допомогою спеціального пристрою – Аеролайзера, що входить до комплекту упаковки. Формотерол і будесонід призначені для інгаляційного застосування - препарати є капсулами з порошком для інгаляцій.
Формотерол та будесонід слід призначати індивідуально, у мінімальній ефективній дозі.

Написати відгук


Ваше Ім’я:


Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.

Рейтинг Погано           Добре

Введіть код, вказаний на зображенні: