Оренсія (ORENCIA) ліофілізат 250 мг, 1 флакон

Виробник Swords Laboratories t/a Bristol-Myers Squibb (IRL)
Наявність: На складі
Ціна 22,450 грн.
20,580 грн.

Кількість: - +
   - АБО -   

Оренсія (ORENCIA)

 

Клініко-фармакологічна група: Базовий протиревматичний засіб
Фарамако-терапевтична група: Имнунодепрессивное средство
Фармакологічна дія
імунодепресант. Абатацепт є розчинним білком, що складається з позаклітинного домену цитотоксичного Т-лімфоцитного антигену 4 (CTLA-4), пов’язаного з модифікованим Fc-фрагментом людського імуноглобуліну G1 (IgG1). Абатацепт — рекомбінантний білок, який отримують методом генної інженерії на системі клітин ссавців.
Абатацепт вибірково модулює ключовий костимулюючий сигнал, необхідний для повної активації Т-лімфоцитів, що експресують кластерну диференціацію 28 (CD28). У хворих на ревматоїдний артрит в синовіальній рідині виявляються Т-лімфоцити. Активовані Т-лімфоцити відіграють важливу роль у патогенезі ревматоїдного артриту та інших аутоімунних захворювань. Для повної активації Т-лімфоцитів необхідні 2 сигнали від антигенпрезентуючих клітин: перший — для розпізнавання специфічного антигену рецепторами Т-клітин (сигнал 1); другий (основний, неспецифічний) костимуляторний сигнал включає зв'язування молекул CD80 і CD86 на поверхні антигенпрезентуючих клітин з рецептором CD28 на поверхні Т-лімфоцитів (сигнал 2). Абатацепт специфічно зв’язується з CD80 і CD86, вибірково пригнічуючи цей шлях. Встановлено, що абатацепт більшою мірою впливає на відповідь неактивованих (наївних) Т-лімфоцитів, ніж Т-лімфоцитів пам'яті.
У дослідженнях in vitro та на тваринних моделях показано, що абатацепт зменшує утворення антитіл і запалення залежно від Т-лімфоцитів. In vitro абатацепт знижує активацію Т-лімфоцитів, про що свідчить зниження проліферації та продукції цитокінів у лімфоцитах людини (ФНОα, інтерферону гамма та інтерлейкіну-2). У щурів з колаген-індукованим артритом абатацепт пригнічує запалення, зменшує утворення антиколагенових антитіл і антигенспецифічне вироблення інтерферону гамма.
Фармакокінетика
Значення фармакокінетичних параметрів наведено в таблиці 1.
Таблиця 1. Фармакокінетичні параметри (середні та довірчі інтервали) у здорових людей та хворих на РА при внутрішньовенному введенні абатацепту в дозі 10 мг/кг.

Фармакокинетические параметры Здоровые люди
после однократного введения в дозе 10 мг/кг
n = 13
Больные ревматоидным артритом
после повторного введения в дозе 10 мг/кг*
n 
= 14
Сmax (мкг/мл) 292 (175-427) 295 (171-398)
T1/2 (сут) 16.7 (12-23) 13.1 (8-25)
Системный клиренс (мл/ч/кг) 0.23 (0.16-0.30) 0.22 (0.13-0.47)

*в/в інфузії проводили на 1, 15, 30 днів, а потім щомісяця.
Фармакокінетика абатацепту у пацієнтів з ревматоїдним артритом і здорових добровольців була порівнянна.
Розподіл
При повторному внутрішньовенному введенні спостерігалося пропорційне збільшення значень Cmax і AUC в інтервалі доз від 2 мг/кг до 10 мг/кг. При застосуванні в дозі 10 мг/кг Css у плазмі досягає через 60 днів, а середня Cmax становить 24 (від 1 до 66) мкг/мл. Системного накопичення абатацепту в організмі не спостерігалося у хворих на ревматоїдний артрит при повторному застосуванні препарату в дозі 10 мг/кг з інтервалами в 1 місяць.
Метаболізм і виведення
Дослідження для оцінки метаболізму та елімінації обатацепта у людей не продається. Завдяки просторовій структурі та гідрофільності абатацепт не метаболізується в печінці ізоферментами системи цитохрому Р450. Враховуючи більшу молекулярну масу абатацепту, припускають, що абатацепт не виводиться із сечею.
Фармакокінетика в особливих клінічних випадках
Виявлено, що вищий кліренс абатацепту спостерігається у пацієнтів з високою масою тіла.
Вік і стать пацієнтів (з поправкою на масу тіла) не впливали на кліренс абатацепту.
Одночасне призначення метотрексату, протизапальних препаратів, кортикостероїдів та блокаторів фактора некрозу пухлин не впливало на кліренс абатацепту.
Дослідження по дуже сильному впливу нарунних функцій чека і печек на пракоконетику Абатацепта не продалися.
Показання до застосування препарату Оренсія®
для зменшення симптомів, посилення клінічної відповіді, пригнічення прогресування структурного пошкодження та покращення функціональної активності у дорослих пацієнтів із помірно тяжким або важким активним ревматоїдним артритом із недостатньою відповіддю на один або кілька основних протизапальних препаратів (таких як метотрексат) або біологічних протиревматичних препаратів ;
для зменшення проявів і симптомів у дітей віком від 6 років із помірно вираженим або тяжким перебігом активного ювенільного ідіопатичного артриту з множинним ураженням суглобів.
Режим дозування
Абатацепт можна застосовувати як монотерапію або в комбінації з основними протизапальними препаратами (наприклад, метотрексатом).
Препарат Оренсія® вводять внутрішньовенно у вигляді інфузії протягом 30 хвилин у дозах, зазначених у таблиці.
Дорослим після першого введення рекомендовано вводити наступні дози через 2 та 4 тижні, а потім кожні 4 тижні.

Масса тела Доза Количество флаконов
< 60кг 500 мг 2
60-100 кг 750 мг 3
> 100 кг 1 г 4

Дітям віком від 6 до 17 років з масою тіла менше 75 кг доза препарату становить 10 мг/кг маси тіла. Дозу слід розраховувати індивідуально безпосередньо перед кожним введенням препарату. Для дітей з масою тіла 75 кг і більше режим дозування такий же, як і для дорослих. Максимальна доза становить 1000 мг.
Правила приготування інфузійного розчину та введення препарату
Розчин абатацепту не можна використовувати з обладнанням, що містить силікон.
Після зняття захисної пластикової кришки пробку протирають стерильною ватою, змоченою в спирті. Вміст одного флакона розчиняють у 10 мл води для ін’єкцій за допомогою одноразового силіконового шприца, що входить до складу препарату (струмінь води при розчиненні препарату має бути спрямований на стінку флакона). Щоб зменшити утворення піни, флакон слід обережно повертати до повного розчинення порошку. Не встраяхивать! Після розчинення порошку з флакона слід випустити повітря через голку, щоб видалити всі бульбашки, які могли утворитися. Отриманий концентрат повинен бути безбарвним або блідо-жовтим. Не можна використовувати каламутний розчин, розчин другого кольору або містить сторонні частки.
Отриманий концентрат негайно розводять до 100 мл 0,9 % розчином натрію хлориду для ін’єкцій для отримання інфузійного розчину наступним чином: 10 мл розчину відбирають із флакону натрію хлориду об’ємом 100 мл на кожен доданий флакон абатацепту. Потім повільно додайте попередньо отриманий концентрат до розчину, що залишився, за допомогою одноразового силіконового шприца, що входить до складу препарату. Концентрація абатацепту в отриманому розчині становить відповідно приблизно 5, 7,5 або 10 мг/мл при використанні 2, 3 або 4 флаконів препарату.
Готовий розчин можна зберігати 24 години в холодильнику при температурі від 2° до 8°С. Якщо перед введенням розчину спостерігаються сторонні частинки або зміна кольору, розчин необхідно вилити. Приготовлений растров необхідно вводити протягом 24 годин після відкриття флакона.
Приготований інфузійний розчин вводять протягом 30 хвилин через інфузійну систему зі стерильним пірогенним фільтром з низькою здатністю зв’язування білків (розмір пор від 0,2 до 1,2 мкм). Абатацепт не можна вводити одночасно з іншими препаратами через одну інфузійну систему.
Побічний ефект
Побічні реакції, які спостерігалися в клінічних дослідженнях при застосуванні абатацепту або плацебо з іншими видами терапії ревматоїдного артриту. Визначення частоти побічних реакцій: дуже часто (>10%), часто (>1% і <10%), іноді (>0,1% і <1%), рідко (>0,01% і <0,1%).
Інфекції та інвазії: часто - інфекції нижніх дихальних шляхів (включаючи бронхіт), інфекції сечовивідних шляхів, простий та оперізуючий герпес, інфекції верхніх дихальних шляхів (включаючи трахеїт, назофарингіт), риніт; іноді – інфекції зубів, інфіковані виразки шкіри, оніхомікози.
Доброякісні та злоякісні пухлини: рідко - базальноклітинний рак шкіри, рак легенів, лімфома, мієлодиспластичний синдром.
Зі системи системи кровотворення: іноді - тромбоцитопенія, лейкопенія.
З боку ЦНС та периферичної нервової системи: дуже часто – головний біль; часто - вертиго; іноді – депресія, тривога, парестезії.
З боку органа зору: іноді - кон'юнктивіт, зниження гостроти зору, сухість ока.
З боку серцево-судинної системи: часто - артеріальна гіпертензія, припливи; іноді - тахікардія, брадикардія, серцебиття, відчуття жару, зниження артеріального тиску.
З боку дихальної системи: часто – кашель, загострення ХОЗЛ, задишка; іноді - бронхоспазм, біль у горлі.
З боку травної системи: часто - біль у шлунку, діарея, нудота, диспепсія, відхилення лабораторних показників функції печінки (включаючи підвищення активності трансаміназ); іноді - гастрит, виразка слизистої оплачуваної полости рта, афтозний стоматит.
Дерматологічні реакції: часто - висип (включаючи дерматит); іноді - утворення синців, алопеція, сухість шкіри, псоріаз.
З боку кістково-м’язової системи: іноді – артралгія, біль у кінцівках.
З боку репродуктивної системи: іноді – аменорея.
Інші: часто – втома, астенія; іноді - гриппоподобний синдром, збільшення маси тіла.
У клінічних плацебо-контрольованих дослідженнях такі серйозні інфекції спостерігалися у 0,05% пацієнтів, які, принаймні, ймовірно, були пов’язані з препаратом: бронхіт, пневмонія, гострий пієлонефрит, дивертикуліт, кишковий абсцес, місцеві інфекції, абсцес шкіри, м’язів і кісток. інфекції, сепсис, бактеріємія, емпієма, гепатит Е, туберкульоз.
Протипоказання до застосування
спільне застосування з блокаторами ФНО;
важкі неконтрольовані інфекції (сепсис, опортуністичні інфекції), активні інфекції (включаючи туберкульоз) до встановлення контролю;
вагітність;
період лактації (грудного вигодовування);
дитячий вік до 6 років;
підвищена чутливість до компонентів препарату.
Слід бути обережними у пацієнтів з рецидивуючими інфекціями; стани, схильні до інфекцій (цукровий діабет), гепатит; у літніх пацієнтів. Введення абатацепту слід припинити у разі інфекційного захворювання.
Застосування в період вагітності та годування груддю
Застосування в період вагітності та в період лактації (грудного вигодовування) протипоказано.
Застосування у дітей
Протипоказаний до застосування дітям віком до 6 років.
Особливі інструкції
При призначенні імуномодулюючих препаратів необхідно провести шкірну туберкулінову пробу для виявлення наявності туберкульозної інфекції. Абатацепт не застосовувався у пацієнтів з позитивною туберкулінодіагностикою, тому безпека препарату у пацієнтів з латентним туберкульозом невідома. У разі позитивної реакції перед призначенням абатацепту необхідно провести стандартну протитуберкульозну терапію.
Під час лікування абатацептом і протягом 3 місяців після його відміни не можна застосовувати живі вакцини. Ліки, що впливають на імунну систему, включаючи абатацепт, можуть знизити ефективність вакцинації.
Можливі хибнопозитивні результати при визначенні рівня глюкози в крові в день прийому препарату за допомогою тестів на основі глюкозодегідрогенази-піролохінолінхінону внаслідок реакції з мальтозою, що міститься в препараті. При необхідності визначення рівня глюкози слід використовувати методи, що виключають мальтозну реакцію.
Передозування
Препарат Оренсія® вводять у вигляді внутрішньовенної інфузії під наглядом лікаря. Явних токсичних ефектів не спостерігалося при дозах до 50 мг/кг. Симптоми передозування не описані.
Лікування: при передозуванні пропозиції лікаря і, при неведенні, продуктова терапія.
Лікарська взаємодія
Серйозні інфекції виникали частіше у пацієнтів, які отримували абатацепт з блокаторами FNO, ніж у тих, хто отримував лише блокатори FNO. Комбінація абатацепту з блокаторами ФНО не рекомендована.
Недостатньо інформації про безпеку та ефективність комбінації абатацепту з анакіном або ритуксимабом, тому такі комбінації не рекомендуються.
Абатацепт не вивчався у комбінації з препаратами, що викликають зменшення кількості лімфоцитів. При такій комбінації можливе потенціювання виробу абатацепта на імунну систему.
Умови зберігання препарату Оренсія®
Препарат зберігати в недоступному для дітей, захищеному від світла місці при температурі від 2° до 8°С.
Термін придатності препарату Оренсія®
Термін придатності - 3 роки.

Написати відгук


Ваше Ім’я:


Ваш відгук: Примітка:HTML теги не дозволені! Використовуйте звичайний текст.

Рейтинг Погано           Добре

Введіть код, вказаний на зображенні: